Δίκτυο Συνεργατών

Solidarity Network Nicosia In Action
από το Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας

Δίκτυο Συνεργατών

Το Δίκτυο Συνεργατών είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια του Ιδρύματος να ενισχύσει τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και να δημιουργήσει νέες συνεργασίες σε μια προσπάθεια συνεργασίας προς όφελος των ευάλωτων πληθυσμών. Ένας σημαντικός αριθμός οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων ΜΚΟ, ερευνητικών ινστιτούτων, πανεπιστημίων και άλλων, έχουν υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ίδρυμα τηρώντας ένα κοινό όραμα και στόχους.

Το Δίκτυο αυτή τη στιγμή αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Η AbleBook είναι εγγεγραμμένη ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός και είναι μία από τις startups καινοτόμες εταιρείες, που φιλοδοξεί να είναι μία από τις πρώτες κοινωνικές επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν στην Κύπρο, μόλις τεθεί σε ισχύ η νομοθεσία. Ιδρύοντας την Ablebook, η ομάδα μου και οι υποστηρικτές της, έχουμε ως στόχο τη δημιουργία μίας διαδικτυακής πλατφόρμας με εφαρμογές, οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία και κατ’ επέκταση των ευάλωτων ομάδων, επιτρέποντας τους να συμμετέχουν στην κοινωνία και να απολαμβάνουν τις ίδιες ευκαιρίες και να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά με όλους τους άλλους συνανθρώπους μας.

Μέσα στο όραμα μας για μια κοινωνία ισότητας και αποδοχής, εντάσσεται και η δημιουργία μιας προηγμένης διαδικτυακής εφαρμογής που θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες, γύρω από την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ μέσα στα αστικά κέντρα και στα χωρία της περιφέρειας της Κύπρου. Η συγκεκριμένη εφαρμογή θα επιτρέπει σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς/εταιρείες να παραθέτουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε άτομα με αναπηρίες, ώστε η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αυτών να γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους μέσω της εφαρμογής. Τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν έτσι, να σχεδιάζουν με το πάτημα ενός κουμπιού το ταξίδι τους στην πόλη/επαρχία/χωριό τους. Για παράδειγμα, θα μπορούν να γνωρίζουν ποιοι χώροι είναι προσβάσιμοι από αναπηρικά αμαξίδια ή παρέχουν άλλες υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μπορούν να προσδιορίσουν πιθανό σημείο στάθμευσης. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται μέσω της πλατφόρμας δεν θα αφορούν χώρους μόνο ψυχαγωγίας και ούτε θα περιορίζονται μόνο για άτομα με αναπηρίες, αλλά θα αφορούν και θα συνδράμουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων που εντάσσονται στις ευάλωτες ομάδες.

To Cyprus Institute of Marketing (CIM) ιδρύθηκε το 1978 και είναι έτσι το πρώτο Κυπριακό Business School. Ξεκίνησε την λειτουργία του από τον Θεοφάνη Χατζηγιάννη και ομάδα διακεκριμένων καθηγητών τον Σεπτέμβριο του 1978 με κύριο σκοπό να δώσει μία άλλη διάσταση στα ακαδημαϊκά δρώμενα της Κύπρου και να συμπληρώσει ένα κενό που υπήρχε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του τόπου. Τα τελευταία 43 χρόνια έχουν αποφοιτήσει πέραν των 10,000 φοιτητών από Κύπρο και εξωτερικό και η μεγαλύτερη του επιτυχία έγκειται στην τεράστια επιτυχία των αποφοίτων του οι οποίοι διοικούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε Κύπρο και εξωτερικό. Το Cyprus Institute of Marketing είναι το κατεξοχήν Κυπριακό Ίδρυμα όσο αφορά την εκπαίδευση στελεχών αφού προσφέρει αποκλειστικά βραδινά μαθήματα και η όλη φιλοσοφία του εδράζεται στην ανάπτυξη των στελεχών των επιχειρήσεων.

Το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας CYENS (παλαιότερα γνωστό ως RISE), στοχεύει στην ενδυναμώση της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας στην περιοχή. Το CYENS CoE στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και τους ιδρυτικούς της εταίρους, τον Δήμο Λευκωσίας, το Ινστιτούτο Max Planck (MPI), University College London, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο and το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το CYENS, ως Κέντρο Αριστείας, καλλιεργεί μια κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας σε ένα εμπνευσμένο περιβάλλον γεμάτο από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, δημιουργικούς και καινοτόμους επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Το Κέντρο λειτουργεί κάτω από το moto “Inspired by Humans Designed for Humans” με το όραμα να παράγει έρευνα παγκόσμιας κλάσης που οδηγεί την καινοτομία σε κοινωνικό και οικονομικό όφελος, ενώ διεξάγει διεθνώς ανταγωνιστική επιστημονική έρευνα στους τομείς των οπτικών επιστημών, των ανθρώπινων παραγόντων και του σχεδιασμού, επικοινωνίας και τεχνητής νοημοσύνης. Σκοπεύει να ανταποκριθεί στην πρόκληση με συνολική δυνητική χρηματοδότηση άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τα πρώτα 7 χρόνια, από μια δράση ομαδοποίησης του Ορίζοντα 2020 και πολλές άλλες πηγές, και ένα επιχειρηματικό σχέδιο για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Το Πρόγραμμα “Bridging Occupational Gaps with Refugees and Asylum Seekers” οργανώνεται στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Εργοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες για συμμετοχή στο Έργο για Πρόσφυγες και Αιτητές Ασύλου που κατοικούν στην Κύπρο. Παράλληλα, σκοπός του Προγράμματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών και η ενημέρωση της τοπικής κοινότητας σχετικά με τα ζητήματα της διαφορετικότητας, αλλά και της πολυπολιτισμικότητας. Φοιτητές Εργοθεραπείας, υπό την επίβλεψη Κλινικών Εποπτριών, εφαρμόζουν το Πρόγραμμα σε διάφορα πλαίσια, όπως ξενώνες ασυνόδευτων εφήβων, το Κέντρο Υποδοχής στην Κοφίνου και χώρους στην κοινότητα της Λευκωσίας και της Λάρνακας.

Ο ΣΠΑΒΟ ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί το μοναδικό μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που εξειδικεύεται σε θέματα βίας της οικογένειας και βίας στις συντροφικές σχέσεις. Το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του οργανισμού λειτουργεί την 24ωρη Εθνική Γραμμή Στήριξης 1440 για θέματα βίας με σκοπό την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις επιλογές του ατόμου, τη στήριξη/καθοδήγηση/συμβουλευτική και την αποστολή γραπτών αναφορών στις Αρμόδιες Αρχές όποτε κρίνεται αναγκαίο, καθώς και τη διασύνδεση με υφιστάμενες υπηρεσίες του συνδέσμου και παραπομπή σε άλλους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει ή βρίσκεται σε κίνδυνο, λειτουργούν η Υπηρεσία SMS 99 984042 και η Υπηρεσία Live Chat μέσω της ιστοσελίδας www.domviolence.org.cy, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των μέτρων περιορισμού του Covid-19, για αύξηση της πρόσβασης των θυμάτων σε υπηρεσίες. Επιπλέον λειτουργεί Υπηρεσία Ατομικής Συμβουλευτικής και Θεραπείας θυμάτων, με δυνατότητα και τηλεφωνικών ραντεβού, καθώς επίσης και το μοναδικό στην Κύπρο Θεραπευτικό πρόγραμμα ΠΡΩΤΕΑΣ για άτομο που ασκούν βία. Ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί με κοινοπραξία την Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116 111, και την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116 000 για εξαφανίσεις παιδιών.

Ο ΣΠΑΒΟ ιδρύθηκε το 1990 και αποτελεί το μοναδικό μη-κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που εξειδικεύεται σε θέματα βίας της οικογένειας και βίας στις συντροφικές σχέσεις. Το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του οργανισμού λειτουργεί την 24ωρη Εθνική Γραμμή Στήριξης 1440 για θέματα βίας με σκοπό την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις επιλογές του ατόμου, τη στήριξη/καθοδήγηση/συμβουλευτική και την αποστολή γραπτών αναφορών στις Αρμόδιες Αρχές όποτε κρίνεται αναγκαίο, καθώς και τη διασύνδεση με υφιστάμενες υπηρεσίες του συνδέσμου και παραπομπή σε άλλους αρμόδιους φορείς. Σε περίπτωση που το άτομο δεν μπορεί να μιλήσει ή βρίσκεται σε κίνδυνο, λειτουργούν η Υπηρεσία SMS 99 984042 και η Υπηρεσία Live Chat μέσω της ιστοσελίδας www.domviolence.org.cy, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των μέτρων περιορισμού του Covid-19, για αύξηση της πρόσβασης των θυμάτων σε υπηρεσίες. Επιπλέον λειτουργεί Υπηρεσία Ατομικής Συμβουλευτικής και Θεραπείας θυμάτων, με δυνατότητα και τηλεφωνικών ραντεβού, καθώς επίσης και το μοναδικό στην Κύπρο Θεραπευτικό πρόγραμμα ΠΡΩΤΕΑΣ για άτομο που ασκούν βία. Ο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί με κοινοπραξία την Ευρωπαϊκή Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116 111, και την Ευρωπαϊκή Γραμμή 116 000 για εξαφανίσεις παιδιών.

Το ΠΚΛΕ παρέχει διερευνητικές, αξιολογικές, ψυχομετρικές υπηρεσίες στον τομέα του λόγου και δύναται να συνάπτει αποκλειστικά σε οργανισμό της επιλογής του, π.χ στο Κυπριακό Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας τον Επιστημονικό συντονισμό και την οργάνωση του τομέα της ευφυίας .

Η διαφώτιση και η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την αξία της έγκαιρης εξέτασης της ανάπτυξης του λόγου και της ευφυίας για την πρόληψη προβλημάτων που σχετίζονται με τη μάθηση, τη διαγωγή, την επικοινωνία και τη διάθεση.

Ο Σύνδεσμος είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός οργανισμός με πλούσια συνεισφορά στον τομέα της σεξουαλικής υγείας, των υγιών σχέσεων και των σεξουαλικών δικαιωμάτων.

Γραμμή 1455
Η Γραμμή παρέχει πληροφόρηση και στήριξη σε θέματα σεξουαλικότητας, σχέσεων, αντισύλληψης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, σεξουαλικής βίας και κακοποίησης κ.α. Λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ.. ανώνυμα, εμπιστευτικά και δωρεάν.

Εκπαίδευση – Ενημέρωση
Μια από τις κύριες προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι η πρόληψη μέσα από την εκπαίδευση. Ο Σύνδεσμος προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σεξουαλικής υγείας και ευημερίας. Τα θέματα των εκπαιδεύσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, υγιείς σχέσεις, σεξουαλικότητα, επικοινωνία, σεξουαλική κακοποίηση, ρόλος των γονιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.α. Τα προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν.

Ψυχολογική Στήριξη
Η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται σε άτομα με εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία (κάτω των 18). Τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22751093 για να πληροφορίες και διευθέτηση προσωπικού ραντεβού από τις 9:00π.μ μέχρι 4:00μ.μ.

Ο Σύνδεσμος είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός, εθελοντικός οργανισμός με πλούσια συνεισφορά στον τομέα της σεξουαλικής υγείας, των υγιών σχέσεων και των σεξουαλικών δικαιωμάτων.

Γραμμή 1455
Η Γραμμή παρέχει πληροφόρηση και στήριξη σε θέματα σεξουαλικότητας, σχέσεων, αντισύλληψης, σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, σεξουαλικής βίας και κακοποίησης κ.α. Λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ.. ανώνυμα, εμπιστευτικά και δωρεάν.

Εκπαίδευση – Ενημέρωση
Μια από τις κύριες προτεραιότητες του Συνδέσμου είναι η πρόληψη μέσα από την εκπαίδευση. Ο Σύνδεσμος προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σεξουαλικής υγείας και ευημερίας. Τα θέματα των εκπαιδεύσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, υγιείς σχέσεις, σεξουαλικότητα, επικοινωνία, σεξουαλική κακοποίηση, ρόλος των γονιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κ.α. Τα προγράμματα σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων που συμμετέχουν.

Ψυχολογική Στήριξη
Η ψυχολογική στήριξη προσφέρεται σε άτομα με εμπειρία σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική ηλικία (κάτω των 18). Τα άτομα που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 22751093 για να πληροφορίες και διευθέτηση προσωπικού ραντεβού από τις 9:00π.μ μέχρι 4:00μ.μ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Στήριξης της Οικογένειας (ΣΥΚΕΣΟ) ιδρύθηκε το 2007, με στόχο την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης σε άτομα, ομάδες και οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Το ΣΥΚΕΣΟ αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη των επιστημόνων που αποτελούν το Επιστημονικό Συμβούλιο του αλλά και το ευρύ δίκτυο συνεργατών του, στοχεύει στη στενή παρακολούθηση της κοινωνικής πολιτικής, με απώτερο στόχο την συμβολή του στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της. Την ίδια στιγμή έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου φορέων που θα στηρίζουν δράσεις που αφορούν άτομα, ομάδες και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΣΥΚΕΣΟ λειτουργεί Συμβουλευτικό Κέντρο για την υποστήριξη και ενίσχυση ατόμων ή οικογενειών που αντιμετωπίζουν απλά ή σύνθετα προβλήματα, μέσω τηλεφωνικής γραμμής και προσωπικών συναντήσεων. Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργεί σε συνεννόηση με τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα, στα οποία γίνονται παραπομπές σε περίπτωση ανάγκης. Ταυτόχρονα, το ΣΥΚΕΣΟ υλοποιεί προγράμματα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Σωματεία, κρατικούς και ημικρατικούς οργανισμούς. Ανάμεσα στις προτεραιότητες βρίσκονται η διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού, η προώθηση της ισότητας των φύλων, η αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η ενδυνάμωση και κατάρτιση των νέων σε θεματικές που αφορούν την ισότητα, την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ευρύτερη καλλιέργεια αντιλήψεων και γνώσεων που να προσφέρουν στην πρόοδο της κοινωνίας.

H Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) εκπροσωπεί 36 μέλη οργανώσεις ασθενών.
Στόχος της ΟΣΑΚ είναι να αποτελέσει την ομπρέλα οργάνωση που θα εκπροσωπεί όλες τις οργανώσεις των ασθενών. Η ΟΣΑΚ είναι μέλος του European Patients Forum (EPF), συνδεδεμένο μέλος του Eurordis International και συνδεδεμένο μέλος στο International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO). Επίσης η ΟΣΑΚ έχει ξεκινήσει την λειτουργία Παρατηρητηρίου Δικαιωμάτων Ασθενών- δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής (1403) όπου οι ασθενείς μπορούν να εκφράσουν το παράπονό τους σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και να λάβουν απάντηση ή άλλου είδους ανατροφοδότηση.

Τέλος η ΟΣΑΚ βάση του «Περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Ασθενείς» Νόμο του 2016 αποτελεί εταίρο του κράτους στα θέματα των ασθενών και της υγείας. Μέσα από τη θεσμοθετημένη συμμετοχή των εκπροσώπων της ΟΣΑΚ στη διαβούλευση για τα θέματα της υγείας διεκδικεί το σεβασμό και την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών.

Ο Σύνδεσμος Ιθάκη είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου ο σκοπός είναι η επιμόρφωση του κοινού σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας αλλά και η βελτίωση των υπαρχόντων μέσων και τρόπων αντιμετώπισης και ανακούφισης των ασθενών.  Η προσφορά φροντίδας από εξειδικευμένα κέντρα ημέρας, η κοινωνικοποίηση των ασθενών και η ψυχοκοινωνική στήριξη προς την οικογένεια του ασθενή σε όλα τα στάδια της ασθένειας είναι μόνο μερικοί από τους στόχους του Συνδέσμου.

 • Νοητική Ενδυνάμωση σε ασθενείς με άνοια στα Κέντρα Ημέρας του Συνδέσμου
 • Εκπαίδευση, στήριξη, ενδυνάμωση και αποφόρτιση στους συγγενείς-φροντιστές των ατόμων με άνοια
 • Ενημέρωση του κοινού για θέματα άνοιας.

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus λειτουργεί στην Κύπρο από το 2012 και βρίσκεται κάτω από την ακαδημαϊκή ομπρέλα του University of Central Lancashire (UCLan) του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι πλήρως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, καθώς και από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας της Αγγλίας (QAA). Προσφέρει άριστη Κυπριακή-Βρετανική Ανώτατη εκπαίδευση, σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό αλλά και ερευνητικό επίπεδο.

Δομημένο σε ισχυρές ακαδημαϊκές αρχές, το UCLan Ηνωμένου Βασιλείου, ως το μητρικό Πανεπιστήμιο, μετράει περισσότερα από 190 χρόνια ιστορίας καθώς θεωρείται ένα από τα πιο αξιόλογα και πλουσιότερα Δημόσια Πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μοναδική αυτή συνέργεια αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus λαμβάνουν δύο πτυχία, από τα Πανεπιστήμια UCLan Cyprus και UCLan UK, πλήρως αναγνωρισμένα σε Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Για τα εν λόγω πτυχία δεν απαιτείται αναγνωρίση από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) σε αντίθεση με κολλέγια που προσφέρουν σπουδές τύπου franchise.

 

Το Κέντρο Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΚΕΣΥ) ιδρύθηκε το 2004 από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και αποτελεί μέρος του Προγράμματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου. Λειτουργεί ως φορέας και ως χώρος πρακτικής άσκησης των Φοιτητών/Φοιτητριών των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Κλινικής, Συμβουλευτικής και Σχολικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και ψυχοθεραπείας σε ένα άνετο και ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον και με σχετικά χαμηλό κόστος σε άτομα ή ομάδες ατόμων, σε ζευγάρια και οικογένειες, καθώς επίσης και υπηρεσίες ψυχομετρικής αξιολόγησης. Επίσης αναπτύσσει συνεργασία με φορείς της κοινότητας, π.χ. Σχολεία, Δήμους ή άλλους Οργανισμούς, με σκοπό την ανάληψη δράσεων ή ανάπτυξη παρεμβάσεων που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινότητα και στην αντιμετώπιση και πρόληψη διάφορων ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων.

Το Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΣΙΚ ) αποτελεί ένα Κέντρο συστημικών εφαρμογών, εκπαίδευσης, έρευνας και θεωρητικής εξέλιξης. Tο ΣIK αποτελεί πλήρες μέλος των Εκπαιδευτικών Κέντρων της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) και εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (EAP).

Στο Συστημικό Ινστιτούτο Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν άτομα για προσωπική ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική. Τα θέματα που μπορεί να φέρει κάποιος στις συναντήσεις ποικίλουν και περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των συμπτωμάτων. Προσεγγίζουμε τον κάθε άνθρωπο μέσα στη συναρμογή των σχέσεων του περίγυρου του και τα συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στο να καταστήσουν σαφή τα σχήματα αυτά, να ενεργοποιήσουν τα αποθέματα και να διευρύνουν τις δυνατότητες δράσης του ατόμου.

Ποιοι είμαστε – Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες ιδρύθηκε το1998 στη Λευκωσία. Είναι μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός, στηρίζοντας τη δράση του στην εθελοντική προσφορά των μελών του

Πόροι – Τα έσοδά μας προέρχονται από εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του χρόνου, από πωλήσεις κοσμημάτων και άλλων χειροποίητων ειδών και από εισφορές

από άτομα και εταιρείες με κοινωνική συνείδηση.

Αποστολή – να προσφέρουμε άμεση ανακούφιση σε άτομα που έχουν οικονομική ανάγκη, ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια και τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Να συμβάλει ενεργά στην σφαιρική βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων που νοσούν από κάποια Νευρο-Νοητική/ Νευρο-βιολογική (Ψυχική) νόσο αλλά και των συγγενών τους ή σημαντικών άλλων προσώπων για τα άτομα αυτά. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί από τη δημιουργία μηχανισμού καταγραφής ερευνητικών δεδομένων και τον σχεδιασμό βέλτιστων πρακτικών βάσει επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Πιο ειδικά αναμένεται :

 1. Η έναρξη δημόσιας συζήτησης σε σχέση με την ψυχο-κοινωνική αποκατάσταση ατόμων με Νευρο-Νοητικές/ Νευρο-βιολογικές (Ψυχικές) νόσους.
 2. Η έναρξη δημόσιας συζήτησης για τα δικαιώματα ατόμων με Νευρο-Νοητικές/ Νευρο-βιολογικές (Ψυχικές) νόσους.
 3. Η βελτίωση των στάσεων και απόψεων του κοινού για τα άτομα με Νευρο-Νοητικές/ Νευρο-βιολογικές (Ψυχικές) νόσους και κατ΄ επέκταση η μείωση του κοινωνικού στιγματισμού.
 4. Η συμβολή στην ανάπτυξη μηχανισμού συντονιστικού φορέα για την ψυχική υγεία
 5. Η προώθηση της συμμετοχής των χρηστών ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, που αφορούν τη ζωή τους.
 6. Η προώθηση της έρευνας ως παράμετρος βελτίωσης των παρεμβάσεων για άτομα με με Νευρο-Νοητικές/ Νευρο-βιολογικές (Ψυχικές) νόσους και τις οικογένειες τους
 7. Οργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, βιωματικών εργαστηριών στρατηγικών για ενημέρωση και πρόληψη σχετικά με την ψυχική υγεία θέματα

Το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, είναι ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αποστολή του οποίου είναι η υποστήριξη και προώθηση των δικαιωμάτων ευάλωτων ομάδων στην Κύπρο. Με τις εργασίες μας να επικεντρώνονται στα άτομα με καθεστώς Διεθνούς Προστασίας, τους αιτούντες άσυλο, τα θύματα εμπορίας και τους επιζώντες βασανιστηρίων, παρέχουμε δωρεάν νομική, κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη, υποβοηθώντας μέσω σχετικών δράσεων την ισότιμη κοινωνική τους ένταξη.

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου συστάθηκε στις 2Ιουνίου 1994, προσφέροντας πληθώρα ευκαιριών στους νέους για ενεργό συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Ο ΟΝΕΚ υλοποιεί προγράμματα και υπηρεσίες που ενισχύουν τις δεξιότητες των νέων, τους ενημερώνουν για τοπικές και ευρωπαϊκές ευκαιρίες, παρέχουν χρηματοδότηση έτσι ώστε να υλοποιήσουν τις δικές τους δράσεις ενώ παράλληλα προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες ψυχοκοινωνικού χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα, έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το κράτος αφού παρεμβαίνει με προτάσεις πολιτικής σε θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των νέων. Οι προτάσεις αυτές προκύπτουν μέσα από την αξιοποίηση δεδομένων από τις έρευνες που ο ΟΝΕΚ υλοποιεί.

Οι στόχοι του Οργανισμού Νεολαίας είναι:

 • Η πρόοδος και η ευημερία όλων των νέων της Κύπρου,
 • Η παροχή ευκαιριών σε όλους τους νέους και στις οργανώσεις τους για συμμετοχή στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της κοινότητάς και του τόπου γενικότερα,
 • Η δημιουργική και υγιής απασχόληση και ψυχαγωγία των νέων της Κύπρου
 • Η άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη νεολαία.

Ο Σύνδεσμος Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Στήριξης Αποφυλακισθέντων είναι ένας μη κυβερνητικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ενεργεί ως ανεξάρτητος συνδετικός κρίκος μεταξύ της Διεύθυνσης Κεντρικών Φυλάκων, του Συμβουλίου Αποφυλάκισης, των υπολοίπων κρατικών αρχών (Επίτροπων / Υπουργών / Υπηρεσιών), των κρατουμένων και τις οικογένειες αυτών. Οι στόχοι και τα έργα του οργανισμού υλοποιούνται σε συνεργασία με τους προαναφερθέν φορές πανεπιστημιακά ιδρύματα, Δημοτικές Αρχές και διάφορους ΜΚΟ με κύρια ενασχόληση την συμπερίληψη λιγότερο ευνοούμενων συμπολιτών μας. Ο οργανισμός μας προωθεί την ένταξη, την ισότητα και υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επιπλέον, στοχεύουμε στην αλλαγή της συζήτησης γύρω από τη φυλάκιση, προωθώντας εναλλακτικούς τρόπους ποινής βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κρατουμένων, των πρώην κρατουμένων και των οικογενειών τους. Πιστεύουμε ακράδαντα πως εφόσον οι λιγότερο τυχεροί άνθρωποι ενδυναμώνονται και ακούγονται, μπορεί να πάρει η ζωή τους θετική στροφή.

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο που λειτουργεί στη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Άρχισε τη λειτουργία του τον Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και ύστερα από την επιτυχημένη και πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και την έρευνα. Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν πέντε Σχολές που προσφέρουν συνολικά πάνω από 80 προγράμματα σπουδών.

Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στην ανάπτυξη και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στην Κύπρο. Από το Δεκέμβριο του 1999, το NGO Support Centre έχει αναπτύξει εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς της ενεργού πολιτότητας, της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της εκπαίδευσης για ανάπτυξη, της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της συμμετοχικής δημοκρατίας.

Το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ σε κοινοπραξία με την Grant Xpert Consulting, διαχειρίζεται το πρόγραμμα Active Citizens Fund Κύπρου το οποίο επιχορηγείται από τα EEA and Norway Grants 2014-2021 και στοχεύει στην ενίσχυση της Κοινωνίας των Πολιτών και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και στην ενδυνάμωση των ευάλωτων ομάδων στην Κύπρο.

Το «ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο» στοχεύει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, τη διεξαγωγή μελετών, καθώς και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων στους τομείς της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της κυκλικής οικονομίας.

Το «ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο» προκύπτει από λεξιπλασία. Οι άνθρωποι πρέπει να βρουν τη θέση τους (το δρόμο τους) σε ένα κυκλικό οικολογικό σύστημα. Έτσι προέκυψε το «ΟΙΚΟ» που είναι συνθετικό λέξεων και συνδέεται με το σπίτι μας. Και ο πλανήτης γη είναι το σπίτι μας. Και το –δρόμιο είναι ο δρόμος που μας οδηγεί στην προστασία του πλανήτη. Έτσι δημιουργήθηκε και το όνομα του οργανισμού «ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο».

Το όραμα του «ΚυκλΟΙΚΟδρομίου» είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη δράσεων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής της κοινότητας, προωθούν την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, δημιουργώντας σχέσεις με εταιρείες, οργανισμούς, τοπικές αρχές και οργανωμένα σύνολα ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση στην κυκλική οικονομία, προωθώντας παράλληλα τις αξίες του εθελοντισμού.

Είναι αφιερωμένο στην μνήμη της έγκριτης εκπαιδευτικού Έλλης Θεμιστοκλέους Αχιλλέως

Πρόκειται για Φιλανθρωπικό Σωματείο κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης υπερ στήριξης κι ευημερίας άπορων οικογενειών.

Από το 2018 που ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία λειτουργούμε καθαρά σε εθελοντική βάση και στηρίζουμε ποικιλοτρόπως οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας βρίσκεται σε πραγματική ανάγκη και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα καθημερινής επιβίωσης. 

Στόχος του Σωματείου είναι η εδραίωση και η προώθηση του εθελοντισμού. Δύναμή μας οι εθελοντές μας!