Solidarity Network Nicosia In Action
by Nicosia Municipality Multifunctional Foundation 

Hizmetlerimiz

Solidarity Network Hub, en yoksun vatandaşlara yenilikçi sosyal hizmetler sunmakta ve aynı zamanda Vakfın ve Lefkoşa belediyesinde faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) çeşitli sosyal hizmetlerini entegre etmektedir. Sosyal hizmetler ağı, ihtiyacı olan insanların sosyal uyumunu teşvik etmek ve sosyal entegrasyonunu sağlamak gibi aynı hedeflere sahiptir.

Model, sosyal eşitsizliği azaltmaktan ücretsiz hukuk, danışmanlık, muhasebe, çocuk bakımı, çocuk koruma hizmetleri ve daha fazlasını sağlamaya kadar çeşitli alanlarda çabalarımızın toplum üzerindeki etkisini en üst düzeye çıkarmak için başta sivil toplum olmak üzere diğer paydaşlarla ağ oluşturmaya dayanmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik uzun vadeli etkili yanıtı ve topluma yeniden entegrasyonları için sektörler arasında işbirliğini teşvik etmeye inanıyoruz.

Sunulan altyapı ve hizmetler, göçmenlerin ve diğer yoksun grupların yerel topluluğa sosyal olarak dahil edilmesini ve entegrasyonunu kolaylaştırır.

1. Psikososyal Destek

Psikososyal destek, ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onları psikososyal destek sağlamanın yanı sıra mevcut diğer hizmetlere yönlendirmek için verilen hizmetlerin temel taşıdır. Hukuki destek, kariyer danışmanlığı, aile bütçesi danışmanlığı ve kreşte çocuk bakımı sağlanması, Hub tarafından sunulan ek hizmetlerdir.

2. Girişimcilik Geliştirme

Girişimcilik geliştirme, ihtiyaç duyanların özgüven kazanmaları ve girişimcilik yeteneklerinin düzeylerini artırmaları için beceri, bilgi ve deneyimlerini geliştirmelerine olanak tanır.

3. Kariyer Danışmanlığı

Kariyer danışmanlığı ve istihdam yardımı, işgücü piyasasına entegrasyon ve yeniden entegrasyon için gerekli araçları sağlar. Bu hizmetler, insanların yeni beceriler edinmelerini ve karlı işler için daha iyi adaylar olmak için yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Bağımsız bir yaşamın anahtarı, kendi kendilerine yeterli hale gelmelerini ve çocuklarına ve ailelerine bakabilmelerini sağlayacak istikrarlı bir gelirdir.

4. Hukuki danışmanlık

Hukuki danışmanlık, en üst düzeyde hukuki yardım sağlanması ve ihtiyaç sahiplerinin karşılaşabileceği hukuki veya olası hukuki sorunlar hakkında tavsiye verilmesidir.

5. Aile Bütçesi Danışmanlığı

Aile bütçesi danışmanlığı, para durumunu düzene sokmak için aile bütçesi planlaması, bankalarla krediler, vadesi geçmiş ödemeler vb. konularında müzakereler yapılması konusunda tavsiye ve desteği içerir.

6. Kreşte Çocuk Bakımı Hizmeti

Bu hizmet, bir çocuk kurumunda küçük çocuklara bakım hizmetlerinin sağlanmasını içerir.

“Noiazomai”, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Genel Yönetmelik kapsamında veri koruma gerekliliklerine uyarak ihtiyaç sahiplerinin sunulan sosyal hizmetlere erişmesini sağlayan ve Vakfın işlerini etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olan yenilikçi bir çevrimiçi sistemdir.

Proje, 2014 – 2021 Program Dönemi için Norveç (%85) ve Kıbrıs Cumhuriyeti (%15) Hibeleri mali mekanizması tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Proje, Lefkoşa Belediyesi Çok Amaçlı Vakfı tarafından yürütülmektedir.