Solidarity Network Nicosia In Action
by Nicosia Municipality Multifunctional Foundation

Hakkında

Proje, Lefkoşa Belediyesi Çok Fonksiyonlu Vakfı tarafından Lefkoşa Belediyesi ve First Elements Euroconsultants Ltd.’nin desteğiyle uygulanır. Projenin genel amacı, Lefkoşa’daki sosyal açıdan savunmasız insanları aktif bir şekilde topluma dahil edebilmeleri ve entegre olabilmeleri için güçlendirmektir. Projenin amacı, Lefkoşa’daki sosyal açıdan savunmasız ve yoksun nüfusların artan ihtiyaçlarını karşılamak için entegre bir sosyal hizmet modeli geliştirmektir. Bu entegre sosyal hizmetler modeli, sosyal açıdan savunmasız grupların, öncelikle girişimcilik becerilerini geliştirerek ve istihdam kapsamını genişleterek ve aktif bir ekonomik hayata erişimleri için sosyal bir bağlam sağlayarak, ikinci olarak, gıda, finansal bağımsızlık, sağlık vb. gibi birinci düzey ihtiyaçları ele alarak ve aynı zamanda tüm aile üyelerinin psikososyal ihtiyaçlarını ele alarak sosyal alana katılmalarını sağlayarak ekonomik olarak bağımsız olabilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamayı ve karşılaştığı sorunları çözmeyi amaçlamaktadır.

Proje, 2014 – 2021 Program Dönemi için Norveç (%85) ve Kıbrıs Cumhuriyeti (%15) Hibeleri mali mekanizması tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Proje, Lefkoşa Belediyesi Çok Amaçlı Vakfı tarafından yürütülmektedir.