Solidarity Network Nicosia In Action
by Nicosia Municipality Multifunctional Foundation 

Proje Hedefleri

Sosyal destek sağlanması yoluyla Kıbrıs’ta sosyal açıdan savunmasız kişilere yönelik sosyal hizmetlerin sağlanmasında önder merkez olmaktır.

Projenin genel amacı, Lefkoşa’daki savunmasız ve marjinalleştirilmiş insanların aktif hale gelmelerini ve topluma entegre olmalarını sağlamaktır. Projenin amacı, sosyal açıdan savunmasız nüfus gruplarının yaşadığı şehir merkezine odaklanarak, Lefkoşa bölgesi genelinde savunmasız ve yoksun insanların artan ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Solidarity Network Hub (Dayanışma Ağı Merkezi), şehir merkezinde yakın zamanda yenilenmiş bir binada bulunarak en yoksun vatandaşlar için yenilikçi sosyal hizmetler sunmaktadır. Bir merkez olarak, Vakfın ve Lefkoşa Belediyesi topraklarında faaliyet gösteren diğer sivil toplum kuruluşlarının (STK’ların) çeşitli sosyal hizmetlerini bir araya getirerek bir sosyal hizmetler ağını oluşturur. Bu model, sosyal eşitsizliği azaltmaktan ücretsiz hukuk, danışmanlık, muhasebe, çocuk bakımı, çocuk koruma hizmetleri ve daha fazlasını sağlamaya kadar çeşitli alanlarda topluluk çabalarının etkisini en üst düzeye çıkarmak için diğer paydaşlarla ağ oluşturma üzerine kuruludur. Bu ağ kurulmuştur ve proje süresince yeni üyeleri katılmaya davet etmektedir. Proje, herkesi ilk kez bir araya getirdiği için Kıbrıs’ta bir devrim niteliğindedir.

Hedef gruplara sunulan hizmetler arasında psikososyal destek, girişimcilik gelişimi, kariyer danışmanlığı ve istihdam desteği, hukuk danışmanlığı, aile bütçesi danışmanlığı ve kreşte çocuk bakımı hizmeti bulunmaktadır.

Proje, 2014 – 2021 Program Dönemi için Norveç (%85) ve Kıbrıs Cumhuriyeti (%15) Hibeleri mali mekanizması tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Proje, Lefkoşa Belediyesi Çok Amaçlı Vakfı tarafından yürütülmektedir.